W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi leku Arsencium album 30 CH informujemy, iż przewidywana dostępność leku w Polsce  to pierwszy tydzień kwietnia.