PTHK jest partnerem międzynarodowej kampanii informacyjnej MON HOMÉO MON CHOIX

Homeopatia – podstawowe zagadnienia

Homeopatia

 • Integralna część medycyny, uznana przez Unię Europejską i Światową Organizację Zdrowia
  • Lek homeopatyczny mobilizuje organizm do walki z chorobą, modulując reakcje immunologiczne organizmu
  • Leki homeopatyczne mają zastosowanie w bardzo wielu schorzeniach jako terapia wyłączna lub jako uzupełnienie innych metod leczniczych
 • Homeopatia jest stosowana od 200 lat przez lekarzy na całym świecie i w tym czasie żaden lek homeopatyczny nie został wycofany, nie ma doniesień o powikłaniach lub przypadkach śmiertelnych spowodowanych terapią homeopatyczną.
 • Badania wykazały skuteczność działania leków homeopatycznych, w leczeniu takich chorób jak: grypa, wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych, biegunka, alergie, choroby reumatyczne, dolegliwości bólowe, stany niepokoju.
 • Do końca 2007 roku przeprowadzono ponad 200 badań klinicznych (z udziałem ok. 20 000 pacjentów)
  • 134 badania randomizowane kontrolowane placebo
   • 59 badań (44%) wykazało pozytywne efekty leczenia homeopatycznego
   • 67 badań (50%) nie rozstrzygało o skuteczności leczenia homeopatycznego
   • 8 badań (6%) ujawniło brak skuteczności leczenia
  • 3 metaanalizy badań klinicznych potwierdzają skuteczność leczenia homeopatycznego w porównaniu z placebo 1 metaanaliza nie potwierdziła skuteczności leczenia
  • systematyczne przeglądy randomizowanych badań klinicznych w homeopatii przeprowadzone w wybranych wskazaniach
 • 10 przeglądów – ocena pozytywna
 • 8 przeglądów – bez rozstrzygnięcia
 • 5 przeglądów – ocena negatywna
 • Ponad 150 000 lekarzy na świecie stosuje w codziennej praktyce terapię homeopatyczną.
 • 300 000 000 ludzi na świecie stosuje leki homeopatyczne.
 • W Polsce leki homeopatyczne stosuje ok. 15 000 lekarzy, 30 proc. społeczeństwa deklaruje stosowanie tych leków.