PTHK wspiera i rozwija wszelkie, przewidziane prawem i szanujące uwarunkowania lokalne,  inicjatywy mające na celu rozwój homeopatii w Polsce.

Zawsze stoimy na stanowisku, iż edukacja w tym zakresie, produkcja leków i ich dystrybucja powinna być na najwyższym możliwym poziomie. Kładziemy nacisk na jakość i transparentność działań związanych z promocją tej metody leczenia.

 Współpracujemy od lat w zakresie edukacji z najlepszymi i największymi organizacjami na świecie ( CEDH) , promujemy najlepszych producentów leków homeopatycznych i dystrybutorów w naszym kraju ( w tym Boiron, Heel, Lehning, Sanum).

Informujemy, szerzymy profesjonalną wiedzę wśród personelu medycznego  jak też docieramy do pacjentów ( szkolenia, książki , kampanie prasowe, informacje o lekarzach),  wszystko to z poszanowaniem prawa i szacunkiem dla naszych partnerów po to aby zarówno wiedza jak i leki homeopatyczne były w Polsce na najwyższym światowym poziomie.