PTHK jest partnerem międzynarodowej kampanii informacyjnej MON HOMÉO MON CHOIX

Kim jesteśmy?

Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej powstało w 2003 roku z inicjatywy środowiska lekarzy i farmaceutów homeopatów. Z roku na rok rozwija się coraz prężniej i jest obecnie największym towarzystwem homeopatycznym w Polsce. W chwili obecnej PTHK liczy około 170 członków oraz blisko 1000 zwolenników wśród lekarzy i farmaceutów na terenie całego kraju.

Idea powstania PTHK wiąże się z poszukiwaniem przez środowisko lekarzy i farmaceutów możliwości szerszego działania w zakresie kształcenia podyplomowego w homeopatii, prowadzenie badań naukowych, a także nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z podmiotami instytucjonalnymi działającymi w ochronie zdrowia w naszym kraju.

Podstawowe cele PTHK to:

  1. wypracowanie modelu kontaktów i współpracy oraz uzyskanie poparcia dla projektu szerszego uznania homeopatii przez środowiska akademickie, naukowe, kliniczne, a także instytucje samorządu lekarskiego,
  2. możliwość swobodnego stosowania leków homeopatycznych w praktyce lekarskiej, w tym dostęp do informacji oraz informacja o homeopatycznych gabinetach lekarskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. prowadzenie badań naukowych i prezentacja ich wyników,
  4. oficjalne włączenie praktyki homeopatycznej w system ochrony zdrowia w naszym kraju,
  5. przekazywanie informacji o praktyce homeopatycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. włączenie kursów homeopatii klinicznej w program szkoleń kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i farmaceutów.

Zasadą, która jest szczególnie podkreślana przez członków Towarzystwa  jest komplementarność homeopatycznej metody leczenia z innymi sposobami terapii oraz przekonanie, iż homeopata musi być przede wszystkim lekarzem z odpowiednim przygotowaniem w zakresie homeopatii. Tylko wykwalifikowani lekarze mogą dogłębnie zdiagnozować chorego i wybrać odpowiednią terapię.

PTHK powstało z myślą o lekarzach i farmaceutach, którym oferuje co roku kilkadziesiąt szkoleń z zakresu leczenia homeopatycznego.  Organizuje także konferencje naukowe we współpracy ze środowiskiem naukowym i klinicznym, z udziałem wybitnych lekarzy homeopatów z Polski i ze świata. Dzięki temu umożliwia stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Działalność Towarzystwa jest skierowana również do pacjentów, którzy dzięki popularyzacji tej metody leczenia wśród lekarzy mogą zdobyć  szerszą wiedzę i większy wybór możliwości leczenia.

Szczególną wagę PTHK przykłada do współpracy ze światem akademickim, w którym homeopatia ma swoich gorących zwolenników. Przy prowadzeniu szkoleń PTHK z Akademiami Medycznymi w Polsce. Z Towarzystwem współpracuje stale wielu doświadczonych wykładowców, którzy swoją wiedzę i wciąż nowe doświadczenia przekazują uczestnikom szkoleń.

PTHK jest otwarte na współpracę i doświadczenia innych stowarzyszeń medycznych, zarówno z Polski, jak i ze świata. Wyznaje zasadę dialogu pomiędzy homeopatią kliniczną i światem akademickim. Członkowie stowarzyszenia biorą również aktywnie udział w dyskusji na temat miejsca homeopatii w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.
Kolejny punkt działalności to współpraca z innymi stowarzyszeniami homeopatycznymi w Polsce, a także środowiskami pacjentów otwartych na stosowanie leków homeopatycznych, w tym ze Stowarzyszeniem Pacjentów i Zwolenników Homeopatii „Pro homeopatiae”.

PTHK prowadzi również działalność wydawniczą, której najważniejszą pozycją jest kwartalnik „Homeopatia Polska”. To najstarsze czasopismo z tej dziedziny medycyny w Polsce, które od 19 lat przybliża teorię i praktykę homeopatii, ułatwia stosowanie jej w codziennej praktyce lekarskiej, propaguje wyniki badań klinicznych dotyczące leków homeopatycznych. Jest jedynym periodykiem homeopatycznym posiadającym punktację naukową przyznaną przez Index Copernicus.

Fakty i liczby:

– 5300 przeszkolonych lekarzy i farmaceutów,
– 170 aktywnych członków PTHK,
– około 1000 zwolenników wśród lekarzy i farmaceutów.