PTHK jest partnerem międzynarodowej kampanii informacyjnej MON HOMÉO MON CHOIX

Misja PTHK

Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej dzięki wiedzy i potencjałowi swoich członków, a także dynamicznemu rozwojowi i międzynarodowej współpracy stanowi pierwsze i najbardziej rzetelne źródło informacji o homeopatii klinicznej dla lekarzy i farmaceutów w Polsce.

Kierując się przede wszystkim dobrem pacjenta oraz wierząc i szanując wolność wyboru przez lekarza właściwej metody leczenia Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej skupia się na działaniach zmierzających do oficjalnego włączenia homeopatii w system ochrony zdrowia w Polsce.
PTHK w najbardziej efektywny sposób zaspokaja potrzeby lekarzy i farmaceutów, którzy pragną kształcić się w homeopatii klinicznej. Dzięki realizowanym projektom badawczym, najwyższej jakości szkoleniom, najlepszym merytorycznie wykładowcom oraz dostępowi do międzynarodowych badań klinicznych staje się „pierwszym wyborem” dla lekarzy i farmaceutów, pragnących zdobywać wiedzę i podnosić swoje umiejętności. PTHK integruje i aktywizuje środowisko lekarzy i farmaceutów stosujących leki homeopatyczne.
Działania PTHK skupiają się na stałym podnoszeniu wiedzy, umiejętności, kultury i etyki w środowisku lekarzy homeopatów.