Raport na temat homeopatii przygotowywany przez dr Gudrun Bornhoft i prof. Petera Matthiessena, na zlecenie Federalnej Agencji Oceny Technologii Medycznych (HTA, czyli Swiss Health Technology Assessment)  oraz Federalnego Biura do Spraw Ubezpieczeń (FSIO, czyli Switzerland’s Federal Social Insurance Office), został opublikowany w Szwajcarii, w angielskiej wersji językowej pod koniec 2011 r.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają: „Jest wystarczająco dużo dowodów w zakresie badań przedklinicznych, a także wyników badań klinicznych leków homeopatycznych, żeby uznać, że ich efektywność, bezpieczeństwo oraz argumenty natury socjoekonomicznej są porównywalne z leczeniem konwencjonalnym”.

Raport szwajcarski jest pierwszym, tej rangi, oficjalnym dokumentem, opublikowanym po „metaanalizie Shanga”, w Lancecie, w 2005 roku, który dotyczy oceny skuteczności i efektywności homeopatii i formułuje pozytywne dla homeopatii wnioski.

Raport HTA jest obszernym, 234 stronicowym dokumentem, który został przygotowany na podstawie całościowej oceny światowej literatury z dziedziny badań klinicznych i naukowych na temat homeopatii. Przytacza on także wyniki badań klinicznych oceny skuteczności leczenia homeopatycznego, w konkretnych wskazaniach.  Jego główne wnioski opierają się na podsumowaniach 22 systematycznych przeglądów kontrolowanych badań klinicznych leków homeopatycznych, w konkretnych wskazaniach. 20 spośród przeglądów systematycznych wskazuje pozytywne wyniki leczenia homeopatycznego. Jednocześnie ocena wyników źródłowych badań klinicznych leków homeopatycznych, przeprowadzonych m.in. w leczeniu alergii i infekcji górnych dróg oddechowych potwierdza efektywność leczenia homeopatycznego.

Komentując tę publikację, w imieniu „ The British Faculty of Homeopathy” ( wydziału, mającego w Wielkiej Brytanii status uniwersytecki),  dr Sara Eames powiedziała:
„Publikacja raportu Szwajcarskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych w języku angielskim pozwala na pełne wykorzystanie tego niezwykle ważnego argumentu i docenienie wkładu Szwajcarii, w dziedzinie badań klinicznych w homeopatii. Przyczynia się on również do obiektywnego informowania o tej dziedzinie, pacjentów, lekarzy i decydentów służby zdrowia, którzy mają wpływ na kształt systemu opieki zdrowotnej. Borhoft i Mattiessen przekazali nam dokument, spełniający wszelkie wymogi dyskusji akademickiej, który przyczyni się do podniesienia jakości badań klinicznych, również w tej dziedzinie.”
Poprzez obiektywną analizę i konstruktywną krytykę badań homeopatycznych możliwe jest określenie właściwego miejsca leku homeopatycznego w procesie leczenia, praktyce lekarskiej i leczeniu konkretnych pacjentów, a nie powinniśmy tej szansy się pozbawiać, zwłaszcza metodami administracyjnymi, bo to nie etyczne.

Publikacja tego raportu, a mam nadzieję, że także jego opracowań w języku polskim, powinna sprzyjać odzyskaniu przez homeopatię należnego miejsca w opiece zdrowotnej, w naszym kraju.

Jego popularyzacja będzie sprzyjała odbudowaniu zaufania do homeopatii naszych pacjentów (narażonego uprzednio na szwank bezprawnymi działaniami NRL) i zmianie sposobu postrzegania tego zagadnienia przez środowiska naukowe, a zwłaszcza Ministerstwo Zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych w naszym kraju.

Mam nadzieję, że jego publikacja będzie stanowić przełom w patrzeniu na homeopatię, zarówno przez środowiska naukowe, jak też przez decydentów służby zdrowia w Polsce.

Robert Księżopolski, PTHK.

Więcej informacji na stronie: www.springerlink.com/content/978-3-642-20638-2#section=949786&page=2&locus=78