Naczelny Sąd Administracyjny w Szwecji orzekł, że lekarze mogą otwarcie zalecać leki homeopatyczne wśród swoich pacjentów. Dotychczas homeopatia nie była akceptowana przez naczelne władze lekarskie, a lekarze w Szwecji nie mieli możliwości przepisywania leków homeopatycznych.

Sprawa homeopatii przed sądem rozpoczęła się kilka lat temu, kiedy pewien szwedzki lekarz przeszedł kurs homeopatii w Wielkiej Brytanii i zaczął stosować leki homeopatyczne w swojej praktyce. Naczelna Rada Lekarska (Hälso- och Sjukvårdens AnsvarsNämnd – HSAN) przekazała sprawę do rozpatrzenia przez sąd lekarski. Lekarz tłumaczył się, że używał leki homeopatyczne na życzenie pacjenta i tylko wtedy kiedy medycyna głównego nurtu była nieskuteczna. Po dwóch apelacjach zakazano mu stosowania leków homeopatycznych. Sąd orzekł, że homeopatia jest nieskuteczna ignorując w ten sposób rosnące dowody z badań klinicznych przemawiające za skutecznością homeopatii.

Niedawno, po wielu latach dyskryminacji lekarza i jego pacjentów sprawa wróciła do ostatecznego rozpatrzenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd orzekł, że pacjenci nie byli narażeni na niebezpieczeństwo, a zalecając leki homeopatyczne lekarz używał swojej najlepszej wiedzy w oparciu o doniesienia naukowe.

Rezultat decyzji sądu jest taki, że od teraz wykwalifikowany personel medyczny może używać leki homeopatyczne. Wyrok sądu wpłynął na zwiększenie zainteresowania homeopatią i terapiami CAM wśród Szwedów.