W ostatnim wydaniu newslettera Unii Europejskiej poświęconego zdrowiu, zauważono, że CAM (Komplementarna i Alternatywna Medycyna) znajduje się coraz bardziej w centrum powszechnego zainteresowania wśród pacjentów UE. Popularność CAM wzrasta bardzo szybko i już 65% populacji EU deklaruje, że korzysta z tej formy medycyny.

Głównym powodem korzystania z CAM jest  indywidualne podejście do pacjenta, skuteczność oraz promocja  zdrowia a nie tylko likwidowanie objawów choroby. Różne terapie CAM ( w tym homeopatia – pthk) indukują proces samo zdrowienia organizmu i stymulują go do walki z chorobą. Są używane do promocji i utrzymywania zdrowia i mogą być zalecane jako leki pierwszego wyboru w szerokim spektrum chorób, szczególnie tam, gdzie tradycyjne leczenie jest nieskuteczne, ale także jako komplementacja leczenia konwencjonalnego.

W newsletterze podkreśla się znaczenie EUROCAM, organizacji pacjentów, lekarzy i praktyków CAM, której celem jest uświadamianie opinii publicznej o korzyściach płynących ze stosowania CAM, zwłaszcza w obszarach: promocji zdrowia, bezpieczeństwa pacjentów, opieki paliatywnej czy pomocy chorym w podeszłym wieku.

W odpowiedzi na rosnącą popularność terapii CAM przez pacjentów Unii Europejskiej, Kierownictwo Generalne ds. badań w Komisji Europejskiej stworzyło program CAMbrella. Służy on opracowaniu planu nad badaniami w CAM stosownie do potrzeb europejskiej opieki zdrowotnej.

Źródło: homeopathyeurope.org