Szanowne Koleżanki i Koledzy, Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej uczestniczy obecnie w konsultacjach społecznych Ministerstwa Zdrowia dotyczących projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych – projekt dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=014395.

więcej