Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej Lekarz ma prawo do swobodnego wyboru metody leczenia (art. 6 KEL). Zgodnie z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma prawo do ordynowania tych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które są dopuszczone do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej (art. 45 ust. 1).

czytaj więcej...