W związku z obecną  dyskusją w dyskursie publicznym na temat szczepień przypominamy , że jako towarzystwo zrzeszające  lekarzy i farmaceutów stoimy na stanowisku, o czym już niejednokrotnie informowaliśmy, iż szczepienia ochronne wpisują się w szeroko rozumianą profilaktykę zdrowotną i  są bezcennym osiągnięciem współczesnej medycyny. Jak wszystkie leki i terapie medyczne  winny być  stosowane pod nadzorem i z preskrypcji  lekarza – uwzględniając wszelkie ryzyka oraz stan zdrowia pacjenta, zgodnie z kalendarzem szczepień lub też bieżącą sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie. Takie podejście do kwestii szczepień, spójne z aktualną wiedzą medyczną  jest dla nas oczywistym elementem profilaktyki zdrowotnej.