CEDH jest francuską szkołą homeopatii klinicznej, najbardziej popularną i największą szkołą szkolącą w tym zakresie na świecie.

W latach 2000-2012 w Polsce przeszkoliliśmy ponad 5 OOO lekarzy i farmaceutów.

Od maja 2016 roku w ramach współpracy CEDH  z  PTHK mamy szkolenia CEDH ponownie w Polsce.

Są to bardzo praktyczne, krótkie (2 i 4 dniowe moduły) szkolenia o charakterze warsztatowym, każdy otrzymuje książki i komplety materiałów edukacyjnych.

MODUŁ PODSTAWOWY

13-14.04 od 9.00 do 17.00 w Warszawie

Moduł ten kształci w zakresie podstaw homeopatii klinicznej, omawia podstawowe pojęcia oraz główne leki stosowane przede wszystkim w stanach ostrych. Omawiane są szybkie i efektywne schematy i  rekomendacje użyteczne w leczeniu zarówno dzieci jak i dorosłych.

Dzięki łatwo przyswajalnej metodologii szkolenia opartej na zasadzie czynnego uczestnictwa, osoby odbywające szkolenie będą mogły zalecać leki homeopatyczne swoim pacjentom już z chwilą ukończenia szkolenia.

Uczestnicy nauczą się też na czym polega konsensus przy doborze skutecznego leczenia stanowiący podstawowy filar nauczania homeopatii klinicznej.

Moduł poświęcony podstawom homeopatii klinicznej tworzy podwaliny niezbędne dla odbycia szkoleń specjalistycznych, pediatrii, ORL, psychiatrii i dermatologii.

 

W programie 2-dniowego szkolenia :

  • Kluczowe znaczenie Materia Medica w leczeniu homeopatycznym.
  • Specyfika konsultacji i przepisywania leków homeopatycznych.
  • Pojęcie typu wrażliwego i typów konstytucyjnych w homeopatii.

Przypadki kliniczne i przykłady leczenia na podstawie codziennej praktyki lekarskiej lekarzy ogólnych i specjalistów.

Formularz zgłoszenia: CEDH formularz (pdf)