Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej nie zajmuje negatywnego stanowiska w kwestii szczepień, zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych. Szczepienia są elementem profilaktyki zdrowotnej i powinny być brane pod uwagę jako zabezpieczenie pacjenta przed chorobami.

Jako stowarzyszenie rekomendujące przede wszystkim dbałość o zdrowie i indywidualne podejście do jednostki, stoimy na stanowisku, aby zawsze dopasować terapię, w tym szczepienia,  do konkretnych wymagań i sytuacji, po konsultacji z lekarzem medycyny, nie dyskredytując żadnych dostępnych metod leczenia i profilaktyki.