Podstawy homeopatii klinicznej – 12-13/05/2017

Przedmiotem szkolenia są podstawy homeopatii umożliwiające włączenie tej metody leczenia do codziennej praktyki zarówno w schorzeniach ostrych jak i przewlekłych.

Dzięki łatwo przyswajalnej metodologii szkolenia opartej na zasadzie czynnego uczestnictwa, osoby odbywające szkolenie będą mogły zalecać leki homeopatyczne swoim pacjentom już z chwilą ukończenia szkolenia. Uczestnicy nauczą się też na czym polega konsensus przy doborze skutecznego leczenia stanowiący podstawowy filar nauczania homeopatii klinicznej. Moduł poświęcony podstawom homeopatii klinicznej tworzy podwaliny niezbędne dla odbycia szkoleń specjalistycznych.

W programie 2-dniowego szkolenia:

  • Kluczowe znaczenie Materia Medica w leczeniu homeopatycznym.
  • Specyfika konsultacji i przepisywania leków homeopatycznych.
  • Pojęcie typu wrażliwego i typów konstytucyjnych w homeopatii.
  • Przypadki kliniczne i przykłady leczenia na podstawie codziennej praktyki lekarskiej lekarzy ogólnych i specjalistów.

Kontakt:
Anna Szczerbińska – 695 670 112
Agnieszka Góral – 509 516 496

Formularz zgłoszeniowy: