14/01 i 15/01 odbędą się kolejne szkolenia, na które serdecznie Państwa zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania udziału w szkoleniach.

w Sosnowcu w dniu 14/01 (sobota- hotel Centrum Sosnowiec ul. Modrzejowska 3), które poprowadzi Pani Ewa Szalaty-Weiss- Omówienie leków homeopatycznych i strategii leczenia metodą odczuć na przykładach pacjentów – doświadczenia z praktyki własnej. Prezentacja filmu i demonstracja przypadków.

Natomiast w Warszawie w dniu 15/01 (niedziela – ul. Poleczki 21B, Warszawa), szkolenie poprowadzi Pani Magdalena Wojciechowska-Budzisz – Omówienie leków homeopatycznych z Królestwa Zwierząt. Charakterystyka mlek. Cechy leków z grupy owadów.

Szkolenie odbywa się w godzinach 9.00-17.00

Udział w szkoleniu proszę zgłaszać bezpośrednio drogą mailową agnieszka.goral@pthk.pl lub telefoniczną 509 516 496

Cena jednodniowego szkolenia – 180zł.

Faktury wystawia organizator.

Wpłat prosimy dokonywać na konto PTHK:

11 1160 2202 0000 0000 4227 9608

Tytuł wpłaty: Szkolenie homeopatyczne w dniu…… Imię i Nazwisko….. Dane do faktury