Szkolenia organizowane są przez PTHK

Szkolenia będą organizowane dla dwóch grup słuchaczy (według grafiku przedstawionego poniżej w tabeli) – w soboty będą się odbywały w Sosnowcu lub w Katowicach, a w niedziele takie same szkolenia dla drugiej grupy będą się odbywały w Warszawie w siedzibie PTHK przy ul. Poleczki 21 B.

Organizacja taka umożliwia wzięcie udziału w takim jednodniowym szkoleniu w tym mieście, do którego uczestnik będzie miał lepszy dojazd, co wiąże się ze zmniejszeniem kosztów szkolenia.

Tematyka szkoleń będzie dotyczyła głównie praktycznego wykorzystania nabytej dotąd wiedzy w codziennej praktyce przyjmowania pacjentów od wywiadu poprzez repertoryzację, leczenie oraz przedstawienie rezultatu leczenia. Zajmować się będziemy przede wszystkim doskonaleniem warsztatu homeopatycznego. Na zajęciach będą omawiane również trudne przypadki i wątpliwości terapeutyczne oraz przypadki własne.

 

Jednodniowe szkolenia będą się odbywały w godzinach od 9.00 do 17.00.

Przerwy na kawę oraz godzinna przerwa obiadowa w formie cateringu będą się odbywały na miejscu szkoleń. Catering jest wliczony w cenę szkolenia.

 

Cena jednodniowego szkolenia – 180zł.

Faktury wystawia organizator.

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto PTHK:

11 1160 2202 0000 0000 4227 9608

 

Tytuł wpłaty: Szkolenie homeopatyczne w dniu…… Imię i Nazwisko….. Dane do faktury

Za każde szkolenie prosimy dokonywać wpłat w terminie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem szkolenia.

W tabeli poniżej grafik szkoleń w Sosnowcu i Warszawie:

Termin Miejsce Wykładowca Temat
5 listopad 2016

6 listopad 2016

1. Sosnowiec

 

2. Warszawa

Renata Wodzisławska – Trzcińska Omówienie leków homeopatycznych z Królestwa Roślin. Cechy leków z rodziny Compositae i Poaceae. Cechy Lantanowców w Królestwie Roślin.
10 grudzień 2016

 

 

11 grudzień 2016

1. Sosnowiec

 

 

2. Warszawa

 

Magdalena Wojciechowska – Budzisz

 

Ewa Szalaty – Weiss

Omówienie leków homeopatycznych z Królestwa Zwierząt. Charakterystyka mlek. Cechy leków z grupy owadów.

 

Omówienie leków homeopatycznych i strategii leczenia metodą odczuć na przykładach pacjentów – doświadczenia z praktyki własnej. Prezentacja filmu i demonstracja przypadków.

14 styczeń 2017

 

 

15 styczeń 2017

1. Sosnowiec

 

 

2. Warszawa

 

Ewa Szalaty – Weiss

 

Magdalena Wojciechowska – Budzisz

Omówienie leków homeopatycznych i strategii leczenia metodą odczuć na przykładach pacjentów – doświadczenia z praktyki własnej. Prezentacja filmu i demonstracja przypadków.

Omówienie leków homeopatycznych z Królestwa Zwierząt. Charakterystyka mlek. Cechy leków z grupy owadów.

25 marzec 2017

26 marzec 2017

1. Sosnowiec

 

2. Warszawa

Renata Wodzisławska – Trzcińska Omówienie leków homeopatycznych z Królestwa Roślin. Cechy leków z rodziny Fagales i Orchidales.
13 maj 2017

14 maj 2017

1. Sosnowiec

 

2. Warszawa

Dariusz Szmidt Violales. Ranunculaceae. Rubiaceae – omówienie leków homeopatycznych z w/w rodzin. Zasady doboru leku wg metody odczuć. Królestwo zwierząt. Ssaki – wykorzystanie klucza geograficznego. Przypadek pacjenta na żywo.