Instytut Badania Opinii Publicznej GFK Polonia zapytał także lekarzy co sądzą na temat leków homeopatycznych. 69% z przebadanych lekarzy internistów i pediatrów stosuje leki homeopatyczne w swojej praktyce, 32% z nich traktuje je przede wszystkim jako wzbogacenie własnych możliwości terapeutycznych, a 29% wybiera je w sytuacjach klinicznych, dla których nie ma odpowiedniej, skutecznej terapii. 53% lekarzy stosujących leki homeopatyczne zaleca je swoim pacjentom przynajmniej kilka razy w tygodniu.

Jako główną korzyść ze stosowania leków homeopatycznych 66% lekarzy je stosujących wskazuje bezpieczeństwo stosowania, a 87% lekarzy stosujących leki homeopatyczne uważa, że aby je stosować niezbędne jest szkolenie. Wśród lekarzy dostrzegających konieczność szkolenia w zakresie homeopatii 31% uważa, że takie szkolenie powinno być zapewnione przez firmy farmaceutyczne, natomiast 29% uważa, że powinien to być uniwersytet (po zakończeniu studiów).

Szczegółowy opis badania:

PTHK lekarze raport GFK