W związku z rosnącym zainteresowaniem metodą terapeutyczną, jaką jest homeopatia, zarówno wśród lekarzy jak i farmaceutów, ogłaszamy konkurs na najciekawszy wykład (prelekcję) na temat: „Czym jest homeopatia? Co może nam zaoferować w dobie współczesnej medycyny?

Wykład powinien być przesłany w formacie Word, w wersji elektronicznej, jego wygłoszenie powinno się zmieścić w czasie 40 – 45 minut (godzina lekcyjna). Prelekcja ta powinna przede wszystkim wyjaśniać, czym w ogóle jest homeopatia, przedstawić jej podstawowe zasady i reguły, które czynią ją odmienną od innych metod leczniczych. Ma ona być skierowana do profesjonalistów, praktykujących lekarzy, farmaceutów, dentystów, weterynarzy, ale także studentów uniwersytetów medycznych, a więc młodych adeptów zawodów medycznych którzy nie znają homeopatii w ogóle i chcą się o niej dowiedzieć ciekawych i praktycznych informacji. Ogólnie rzecz ujmując, ma to być wykład z podstaw homeopatii.

10 najciekawszych i najlepiej ujmujących temat prac spośród nadesłanych, zostanie wybranych i nagrodzonych nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi, a dodatkowo z tych dziesięciu nagrodzimy trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają odpowiednio:

za I miejsce – 500 zł,
za II miejsce – 400 zł,
a za III miejsce – 300 zł nagrody.

W skład Komisji oceniającej tematykę, jakość i sposób przekazania wykładu będą wchodzić:

mgr farm. Magdalena Wojciechowska
mgr farm. Paweł Wójcik
lek. med. Marcin Grduszak

Wszystkich sympatyków i zwolenników homeopatii zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w konkursie i prosimy o nadsyłanie prac na adres biuro@pthk.pl, w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

Z wyrazami szacunku Prezes PTHK – Magdalena Wojciechowska