W konkluzji badania przeprowadzonego we Francji na populacji 6379 pacjentów stwierdzono „Badanie EPI-3 jasno pokazuje kluczową rolę homeopatii w narodowym systemie opieki zdrowotnej”.

W badaniu pacjentów przydzielono do jednej z trzech grup zaburzeń: infekcje górnych dróg oddechowych, bezsenność, niepokój i depresja oraz problemy układu mięśniowego. W każdej z grup porównywano pacjentów leczonych przez lekarzy homeopatów oraz przez lekarzy alopatów.

W grupie pacjentów z problemem bezsenności, niepokojem i depresją wyniki leczenia homeopatycznego były zdecydowanie lepsze od leczenia konwencjonalnego. Na korzyść leczenia homeopatycznego świadczy m.in. mniej przepisywanych leków psychotropowych oraz mniej działań niepożądanych występujących w tej grupie.

Badanie EPI – 3 opublikowane zostało w czasopiśmie Research in Complementary Medicine. Szersza publikacja nt. badania wkrótce na stronie pthk.pl