“Medycyna uniwersytecka ma do dziś niejasne pojęcie o przyczynach powstawania nowotworów, a szczególnie ich złośliwej odmiany, nazywanej rakiem. Oficjalnie poglądy naukowe oscylują głównie między osobniczymi predyspozycjami genetycznymi, a oddziaływaniem różnorodnych czynników kancerogennych, będących rezultatem cywilizacyjnego skażenia środowiska.

Według ogólnie przyjętej koncepcji, wywołują one nowotworowe mutacje własnych komórek organizmu, które można eliminować tylko za pomocą operacji chirurgicznej, chemioterapii lub radioterapii. Chociaż powszechnie wiadomo, jak niewielka w ostatecznym efekcie jest skuteczność tych zabiegów, zrutynizowani lekarze (a tym bardziej producenci stosowanych środków i sprzętu) nie są zainteresowani modyfikacjami uwzględniającymi spostrzeżenia potencjalnych badaczy.

Jeden z nich – nieżyjący już poznański chirurg onkolog – w wyniku trzydziestoletnich eksperymentów wskazał na pleśnie z gatunku penicilium jako właściwego sprawcę złośliwych nowotworów. Co więcej, zaproponował leczenie homeopatycznym roztworem jonów krzemu, który stosował z pozytywnym skutkiem w przypadkach raka. Jego odkrycie zostało jednak zignorowane przez władze państwowe oraz środowisko lekarskie – i w dalszym ciągu nie może liczyć na naukową akceptację, ponieważ zagroziłoby podaży nadużywanych antybiotyków”.
Pełny artykuł dr Aleksandry Wejman-Sowińskiej “Homeopatia a choroby nowotworowe” znajdziecie Państwo w numerze 1/2013 czasopisma “Homeopatia Polska”.

Homeopatia Polska

W najnowszym numerz przeczytać można także o:

“Komplementarności par leków homeopatycznych” A.Szafiński,

“Zastosowanie leków homeopatycznych w zaburzeniach układu krążenia Z.Żołnowski,

“Medycyna skuteczna: studium przypadku” A.Małmyszko-Czapkowicz,

“Pragmatyzm kontra zabobony, homeopatia pod szwajcarską lupą” K.Szufnarowski,

“Homeopatia a choroby nowotworowe cz.1” A.Wejman-Sowińska,

“Żylaki odbytu – hemoroidy” H.Markiewicz,

“Homeopatia u najmłodszych” M.Wojciechowska,

“Jak poradzić sobie z zapaleniem ucha zewnętrznego u psa” M.Tarka i M.Tarka,

“Jeszcze kilka uwag na temat Homeopaci a James Randi – polemika dr A.Wejman-Sowińskiej,

“XII Narodowa Konferencja Homeopatii Klinicznej w Albenie” M.Wojciechowska.

 

Odsyłamy do zakupienia prenumeraty na 2013 r. lub pojedynczego egzemplarza: www.pthk.pl