„Komplementarna i Alternatywna Medycyna (CAM – Complementary and Alternative Medicine) – Innowacja i Wartość Dodana dla Europejskiego Systemu Opieki Zdrowotnej” – konferencja o takim tytule miała miejsce w Brukseli, w Parlamencie Europejskim w dniu 9 października 2012 r. Została zorganizowana przez EUROCAM, członka europejskich grup nadzorujących organizacje pacjentów, lekarzy farmaceutów łączących CAM ze swoją praktyką. Konferencję sponsorowali: Komisja Europejska i Robert Bosch Stiftung.

Członkowie Parlamentu Europejskiego, lekarze i farmaceuci, pacjenci oraz decydenci ochrony zdrowia, zebrali się w Parlamencie Europejskim, aby wysłuchać debaty na temat wartość dodanych Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej (CAM) dla Europejskiego Systemu Opieki Zdrowotnej. W podsumowaniu konferencji stwierdzono, że potencjał CAM w ochronie zdrowia, prewencji, utrzymaniu zdrowego trybu życia nie powinien być lekceważony przez Unię Europejską, zwłaszcza w czasach ekonomicznej słabości i demograficznych zmian.

Gospodarzem wydarzenia byli członkowie PE: pani Elena Oana Antonescu (Rumunia), pani Sirpa Pietikäinen (Finlandia) oraz pan Alojz Peterle (Słowenia). Moderatorem konferencji był pan Harald Walach, Profesor Research Methodology and Complementary Medicine, European University Viadrina, Frankfurt/nad Odrą, Niemcy.

Duży odsetek populacji Europy korzysta z CAM, płacą za nią w większości ze swojej kieszeni. Pomimo wielu żądań pacjentów by uregulować status CAM w całej Europie, od 1997 r. niewiele się w tej sprawie zmieniło.

“Jesteśmy wdzięczni Parlamentowi Europejskiemu za gościnne oraz Komisji Europejskiej za sfinansowanie konferencji. UE staje przed kryzysem, który wymaga drastycznych cięć finansowych, odbijających się niekorzystnie także na systemie opieki zdrowotnej. System ten jest nadwyrężany przez podniesienie średniej długości życia czy zatrważający wzrost chorób chronicznych. Wierzymy, że inwestycja w nowoczesne partnerstwo CAM z Medycyną Głównego Nurtu, wpłynie na rozwój prewencji i komplementowania tradycyjnych terapii z korzyścią dla europejskiego system opieki zdrowotnej” – stwierdziła Pani Enid Segall.

“Fakt, że coraz więcej Europejczyków żyje coraz dłużej wymaga zmiany i dostosowania się całego system opieki zdrowotnej. Wierzę, że Medycyna Komplementarna i Alternatywna może pomóc promować zdrowszy i bardziej świadomy tryb życia, z korzyścią dla jednostki, jak i całego społeczeństwa. CAM może zmienić filozofię leczenia, wprowadzając bardziej holistyczne podejście do pacjenta i jego choroby” – Pani Elena Oana Antonescu.

“CAM to rzeczywistość. Badania pokazały, że miliony pacjentów z szerokim wachlarzem chorób używa CAM. Z drugiej strony widzimy, jak bardzo zróżnicowany jest jej legalny status z krajach członkowskich, gdzie niektórzy pacjenci są nawet dyskryminowani z powodu korzystania z CAM. Z poziomu EU nie zrobiono wystarczająco dużo do tej pory. Błagam o większą uwagę i wzywam Komisję do podjęcia inicjatywy regulującej licencjonowanie i dostęp do leków CAM w Europie. Chodzi tu zwłaszcza o uregulowanie statusu produktów tradycyjnego stosowania, co zostało poruszone w komunikacie Komisji z 2008 r.” – wzywał Pan Alojz Peterle.

“Jest rosnąca potrzeba terapii CAM w Europie. Jako przedstawiciele ustawodawcy europejskiego widzimy konieczność ułatwienia dostępu do tych terapii poprzez zapewnienie odpowiednich podstaw prawnych. Kolejna strategia UE dot. Zdrowia musi zawierać jasną i wydatną rolę CAM dostosowaną do poziomu europejskich regulacji” – Pani Sirpa Pietikainen.

W całej Europie jest ponad 300 000 praktyków CAM i 150 000 lekarzy stosujących: akupunkturę, aromaterapię, leki ziołowe, homeopatię, masaż, naturopatię, tradycyjną medycynę chińską itp. Metody te opierają się na holistycznym podejściu do pacjenta i jego choroby – utrzymują i zwiększają siły obronne organizmu do walki z chorobą. Taki model leczenia może być stosowany samodzielnie lub w oparciu o medycynę konwencjonalną. CAM coraz częściej uzupełnia medycynę głównego nurtu.

“Powyżej 80% mieszkańców państw członkowskich UE przynajmniej raz w życiu skorzystało z Medycyny Alternatywnej i Komplementarnej. Dzieje się tak, gdy działanie leków konwencjonalnych nie satysfakcjonuje pacjentów, którzy szukają sposobu na poprawę swojego stanu zdrowia. Niestety z małymi wyjątkami dostęp do CAM mają tylko Ci, których na to stać” – stwierdził Pan Helle Johannessen, Profesor Studiów Socjologicznych dla Zdrowia i Medycyny, Instytut Zdrowia Publicznego, Fakultet Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Southern Denmark, Denmark.

“Równy dostęp do opieki zdrowotnej, włączając CAM wymagają zmiany w promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom. CAM ma potencjał na wsparcie strategii podnoszących poziom zdrowia wśród obywateli, we współpracy z medycyną konwencjonalną” – Pan Andrew Long, Profesor Badań nad Systemami Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet w Leeds, UK.

W podsumowaniu konferencji stwierdzono jak CAM pasuje w strategię promocji zdrowia zarówno pod względem ekonomicznym jak i innowacyjnym w całej UE. “Możliwość wzrostu sektora ochrony zdrowia zarówno pod względem PKB, jak i mniejszych wydatków na ochronę zdrowia, ale przy poprawie stanu zdrowia pacjentów w odniesieniu do CAM jest ogromna. Aby tego dokonać UE musi w uregulować status CAM i przygotować profesjonalistów z dziedziny zdrowia do pracy w nim” – zakończył Pan Harald Walach, Profesor Badań nad Metodologią i Komplementarnością Medycyny, European University Viadrina, Frankfurt/nad Odrą, Niemcy.