Według najnowszych doniesień wzrasta popularność CAM (Complementary and Alternative Medicine) nie tylko wśród dorosłych, ale także wśród dzieci.

Wszystkie kraje europejskie z minimum 5 milionami mieszkańców (29 krajów) zostały uwzględnione w przeglądzie, w którym analizowano publikacje dot. używania CAM wśród dzieci na przestrzeni 10 ostatnich lat. Autorzy publikacji w poszczególnych krajach odpowiadali na pytania związane z popularnością i użyciem CAM w pediatrii.

Ograniczeniem przy opracowaniu przeglądu była mała ilość badań i doniesień dot. CAM oraz różne definicje CAM w różnych krajach. W tym celu lokalni eksperci zostali poproszeniu o wypełnienie kwestionariusza podsumowującego informacje na temat CAM w ich krajach: dostępności, jakości, powszechności. Zebrane dane zostały ekstrapolowane na wyniki. Dane z 20 europejskich krajów są reprezentatywne dla 69% europejskiej populacji. Autorzy stwierdzili, że 56% Europejczyków korzystało z CAM przynajmniej raz w roku. Odsetek u dzieci wyniósł odpowiednio 52%. Pediatrzy zgodnie stwierdzili w raporcie, że odsetek korzystania z CAM wśród populacji dziecięcej wzrasta.

Podsumowanie: przegląd wskazuje na popularność CAM nie tylko wśród dorosłej populacji Europy, ale także wśród dzieci. Istnieje potrzeba usystematyzowania i ujednolicenia definicji CAM wspólnej dla wszystkich krajów Europy. Ponad to zachodzi potrzeba przeprowadzenia więcej badan dotyczących skuteczności i ewentualnych działań niepożądanych z uwagi na zwiększenie korzystania z CAM przez dzieci.