Fundacja Hans’a Walz’a ogłosiła konkurs na 2013 r. zatytułowany „Nagroda Hans’a Walz’a nad badaniami nad historią homeopatii”.

Hans Walz (1873-1974) przez wiele lat był członkiem zarządu Stuttgart Homoeopathic Hospital Corporation. Przez całe swoje życie był zawodowo i prywatnie zaangażowany w rozwój homeopatii. Po jego śmierci utworzono fundację, która rok rocznie organizuje konkursy przyczyniające się do popularyzacji homeopatii na świecie.

Celem nagrody jest promocja badań nad historią homeopatii. Będzie przyznana dla prac naukowych (magisterskich, doktoranckich), monografii, opublikowanych w 2010, 2011 lub 2012 r., lub nieopublikowanych do tej pory. Język pracy: niemiecki, angielski lub francuski. Suma nagrody to 1500 euro. Zwycięzca zostanie wybrany przez jury, a sama nagroda będzie przyznana w następnym roku w Stutgardzie.

Zwycięska praca nagrodzona w 2011 r., autorstwa lekarki Dr. Anne Nierade (Meissen), nosi tytuł: “Homeopatia w NRD. Historia homeopatii w radzieckiej strefie okupacyjnej i w NRD w latach 1945 – 1989“.

Deadline dla kandydatów upływa 30 czerwca 2013 r.

Aplikacje (zawierające dwie kopie opracowania) należy przesłać na adres: Prof. Dr. Martin Dinges Institute for the History of Medicine of the Robert Bosch Foundation Straussweg 17, D-70184 Stuttgart, Germany E-mail: martin.dinges@igm-bosch.de