Lekarze we Francji twierdzą, że państwo marnuje pieniądze na niepotrzebne leki, które powodują powyżej 20 000 zgonów rocznie.

Według dwóch sławnych specjalistów z zakresu medycyny, połowa z leków przepisywanych przez lekarzy we Francji jest bezużyteczna lub potencjalnie niebezpieczna dla pacjentów. Winą za ten stan rzeczy obarczają potężne koncerny farmaceutyczne, które utrzymują takie leki w sprzedaży przy olbrzymim koszcie dla systemu zdrowia i podatnika.

Profesor Philippe Even, dyrektor prestiżowego Necker Institute i Bernard Debré, lekarz, członek parlamentu, postulują usunięcie tych zbytecznych i niebezpiecznych leków z list, za które francuska służba zdrowia płaci €10bln na rok. Zapobiegłoby to 20 000 zgonów powiązanych z używaniem leków oraz zredukowało przyjęcia do szpitali o ok. 100 000.

W 900-stronicowym raporcie „Przewodnik po 4000 Użytecznych, Bezużytecznych lub Niebezpiecznych Leków” Even i Debré badają skuteczność, ryzyko i koszt leków dostępnych we Francji. Spośród tych, które uznali za „zupełnie bezużyteczne” były statyny, stosowane na obniżenie cholesterolu. Czarna lista 58 leków, które autorzy raportu określają jako niebezpieczne zawiera leki przeciwzapalne, nasercowe, diabetologiczne, na osteoporozę, antykoncepcję, zawał serca i uzależnienie od nikotyny.

Więcej na: www.guardian.co.uk/world/2012/sep/14/french-doctors-drugs-useless-dangerous