W dniu 8 września 2012 r. w Szczecinie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTHK. Podczas zebrania głosami obecnych został wybrany nowy Prezes Zarządu PTHK w osobie pani mgr farm. Magdaleny Wojciechowskiej.

Na funkcję Sekretarza Generalnego wybrano pana dr Marcina Grduszka.

Pozostali członkowie Zarządu to:
Mgr farm. Marta Mróz
Lek. med. Adam Szafiński
Lek. med. Aleksander Piszczulin.