“Homeopatyczna Materia Medica” – D.Demarque, J.Jouanny, B.Poitevin, Y.Saint-Jean. U nas cena tylko 99 PLN !

Homeopatyczna materia medica jest owocem pracy zespołu lekarzy – wykładowców CEDH (Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homeopathie, Centrum Kształcenia i Rozwoju Homeopatii), z których każdy wniósł swój wkład w postaci własnego doświadczenia klinicznego. Niniejsza monografia stanowi uaktualnione, pogłębione kompendium wiedzy o lekach stosowanych w homeopatii, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań klinicznych oraz aspektów toksykologicznych i farmakologicznych.

Troska o aktualizację opisu działania patogenetycznego
W trosce o wiarygodność opisu objawów patogenetycznych autorzy zweryfikowali każdy opis leku zawarty w klasycznych monografiach homeopatycznych oraz uwzględnili aktualne dane z zakresu farmakologii.

Dydaktyczna przejrzystość
Autorzy monografii przyjęli prosty schemat, uwzględniając aspekt dydaktyczny: pochodzenie i opis leku, działanie ogólne objawy charakterystyczne działania leku i czynniki etiologiczne, typy wrażliwe chorych, wskazania kliniczne i dawkowanie.

Wzorcowa Materia Medica
Niezbędna do pogłębiania wiedzy w zakresie homeopatycznej metody leczenia oraz w codziennej praktyce lekarskiej i farmaceutycznej.
 
300 leków stosowanych w homeopatii.
Dla każdego z nich podano: nazwę homeopatyczną, nazwę nomenklaturową w języku łacińskim nazwę polską, nazwę rodziny (w przypadku surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego) oraz najniższe dostępne rozcieńczenie homeopatyczne.

Zamówienia „Homeopatycznej Materii Medica” można dokonać wysyłając maila biuro@pthk.pl