Zarząd PTHK zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTHK w dniu 8 września o godz. 10.00.  Zebranie odbędzie się w sali OIA w Szczecinie ul. Bolesława Śmiałego 4 (wejście od ul. 5 lipca). W przypadku braku quorum zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 10.15.

Program zebrania:
– sprawozdanie z działalności PTHK
– zmiany w Zarządzie PTHK.

Prosimy wszystkich o uzupełnienie składek za rok 2011 i 2012.