Informujemy Wszystkich o zmianie siedziby biura PTHK.

Nowy adres PTHK:

ul. Puławska 158/164 m.39

02-715 Warszawa

tel./fax: 22 826 04 98