W dniach od 01 – 03 czerwca 2012 w Bułgarii odbyła się XI Narodowa Konferencja Homeopatii Klinicznej z udziałem gości zagranicznych.

Nasz kraj również był godnie reprezentowany przez delegację członków Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. Znad morza Bałtyckiego nad morze Czarne pojechali dr Anna Słowińska, dr Alina Małmyszko – Czapkowicz, mgr farm. Magdalena Wojciechowska oraz dr Aleksander Piszczulin. Polscy reprezentanci przygotowali na te konferencję również swoje prezentacje, wpisujące się w temat spotkania, a tematem przewodnim był w tym roku: „Współudział homeopatii w położnictwie i ginekologii”.

Głównymi organizatorami konferencji byli: Bułgarskie Stowarzyszenie Homeopatyczne – odpowiednik polskiego PTHK, Europejska Szkoła Homeopatii Klinicznej z siedzibą w Sofii oraz oczywiście główny sponsor, czyli firma Boiron.

Prezentacje rozpoczęły się od wykładu prof. N. Boyadijievej z Wydziału Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Sofii na temat nowych publikacji, które ukazały się ostatnio z zakresu zastosowania homeopatii w położnictwie i ginekologii.

Na uwagę zasługuje również kolejny wykład w tym dniu, który przedstawiła reprezentantka Francji – lekarz, homeopata dr Olga Latanowicz. Tematyka prezentacji obejmowała zastosowanie leków homeopatycznych przed i w czasie porodu.

Ważnym wykładem w tym dniu była także prezentacja na temat problemów związanych z laktacją, a wygłosiła ją nasza koleżanka dr Alina Małmyszko – Czapkowicz z Lublina. Ten wykład zakończył pierwszy dzień konferencji.

Kolejny dzień obejmował szereg różnych prezentacji, zarówno teoretycznych, wygłaszanych raczej przez przedstawicieli świata naukowego, jak i praktycznych, dotyczących codziennego stosowania leków homeopatycznych w praktyce lekarskiej, wygłaszanych przez lekarzy homeopatów. W tym dniu także miały swoje prezentacje przedstawicielki polskiej delegacji, a mianowicie: dr Anna Słowińska przedstawiła kliniczny przypadek pacjentki leczonej homeopatycznie z powodu dolegliwości w okresie perimenopauzy, natomiast mgr Magdalena Wojciechowska zaprezentowała leki homeopatyczne stosowane w czasie zapalenia piersi u kobiet karmiących oraz w depresji poporodowej.

Liczymy bardzo na utrzymanie i rozwinięcie współpracy na polu homeopatii wraz z naszymi bułgarskimi kolegami. Uczestnictwo w takim kongresie z pewnością bardzo poszerza horyzonty i utwierdza nas w przekonaniu, że my, homeopaci, patrzymy w tym samym kierunku i niezależnie od naszej narodowości, porozumiewamy się tym samym językiem.