Nie cichną echa publikacji raportu na temat homeopatii, opublikowanego przez Szwajcarską Agencję Oceny Technologii Medycznych (HTA). Komentatorzy i znawcy rynku medycznego na świecie zgodnie zauważają, że jego publikacja ważna jest z co najmniej trzech powodów:

Po pierwsze, raport HTA został sporządzony przez odpowiednio przygotowane, wykwalifikowane i bezstronne osoby. Trzynastoosobowy zespół ekspertów składał się z dziesięciu osób wyszkolonych w medycynie głównego nurtu, spośród których sześciu miało dodatkową wiedzę z zakresu homeopatii, trzy z: fizyki, inżynierii elektrycznej i socjologii. Ośmiu spośród trzynastu osób to pracownicy naukowi, z których sześciu w swojej przeszłości zetknęło się już z badaniami z obszaru medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM).

Po drugie, raport HTA został opracowany w oparciu o najwyższe naukowe standardy. Bazuje na wytycznych Evidence Based Medicine EBM (medycyny opartej na faktach), a ocena wyboru sposobu leczenia wynikała z praktyki klinicznej. We wnioskach z raportu czytamy, że „ indywidualne interwencje medyczne CAM, zwłaszcza homeopatyczne były efektywne i bezpieczne (zgodnie ze szwajcarskimi wytycznymi), a także niedrogie”.

Po trzecie raport „Homeopathy in Healthcare” odrzuca wnioski płynące z meta-analizy Shang’a, która także była brana pod uwagę przez HTA. Wnioski z badania Shang’a stanowiły podstawę ataku na homeopatię w roku 2005. HTA opisuję meta-analizę Shang’a jako przykład “Zagrożenia płynącego ze stronniczej oceny wybranych kryteriów bez rozróżnienia tematycznego”.

Raport Szwajcarskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych przywraca i pieczętuje znaczące miejsce homeopatii wśród efektywnych, bezpiecznych i relatywnie tanich metod leczniczych.

Raport powtarzany jest przez wiele portal medycznych poświęconych zdrowiu, homeopatii i CAM, m.in.:
ECCH – http://www.homeopathy-ecch.org/
ECH – http://www.homeopathyeurope.org/media/news/newsletter-6-december-2011/hta-report-positive-for-homeopathy
Royal London Hospital for Integrated Medicine – http://www.friendsrlhim.org/swiss-report-homeopathy-is-effective/
Homeopathy Research Institute – http://www.homeoinst.org/news/long-awaited-english-translation-swiss-federal-report-published
Irish Society of Homeopaths – http://www.irishhomeopathy.ie/homeopaths/index.php
Homeopathy: Medicine for the 21st Century – http://www.hmc21.org/#/swiss-hta/4561443012