1. Poprawa płodności kobiet leczonych lekami homeopatycznymi

Randomizowane badanie kliniczne przeprowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo na 67 kobietach wykazało znaczną poprawę ich płodności w wyniku leczenia homeopatycznego. Badaniem objęto kobiety z nieobecnymi lub nieregularnymi cyklami miesiączkowymi, którym przez okres 3 miesięcy lub w trakcie 3 kolejnych cykli podawano lek homeopatyczny lub placebo, przy czym żadna z pacjentek nie wiedziała, czy otrzymuje środek leczniczy czy placebo. W wyniku leczenia odnotowano: spontaniczne pojawienie się menstruacji, poprawę koncentracji progesteronu w lutealnej fazie cyklu, skrócenie wydłużonego wcześniej cyklu, prawidłową owulację.
Aż 38 kobiet, to jest 57 procent uczestniczących w badaniu, po leczeniu homeopatycznym zaszło w ciążę. Ważne jest także, że podczas stosowanych terapii nie zaobserwowano działań niepożądanych.

Wnioski: leczenie homeopatyczne wpływa korzystnie na szereg czynników istotnych dla zajścia w ciążę, wliczając w to regulację cyklu hormonalnego, menstruacyjnego oraz wzmocnienie owulacji.

2. Poprawa jakości i ilości plemników

Zarówno prawidłowa ilość jak i dobra ruchliwość plemników ma kluczowe znaczenie w procesie zapłodnienia komórki jajowej. Korzystne działanie leczenia homeopatycznego na poprawę jakości i ilości plemników wykazano w badaniu obserwacyjnym, w którym uczestniczyło 45 mężczyzn o obniżonej płodności (mężczyzn subfertile), z problemem małej ilości lub małej ruchliwości plemników, starających się o dziecko przez okres ponad 4 lat (średnio od 2 do 11 lat). U każdego z pacjentów zastosowano jeden indywidualnie dobrany lek pojedynczy, a samo leczenie trwało od 6 do 21,5 miesięcy – średnio około 10 miesięcy.

W wyniku leczenia odnotowano 65 procentowy wzrost ilości plemników u mężczyzn z małą ich ilością i 35 procentowy wzrost liczby plemników w całej badanej grupie. Znaczny wzrost plemników z dobrą ruchliwością – do ponad 80 proc. – odnotowano po roku od wdrożenia leczenia homeopatycznego. Najbardziej spektakularny efekt tego leczenia był widoczny u mężczyzn z małą ilością plemników i małą ich ruchliwością. W tej grupie poprawa wynosiła ponad 180 proc. Uczestnicy badania obserwowali także ogólną poprawę stanu zdrowia.

3. Leczenie niepłodności

Grupa 182 niepłodnych kobiet, starających się o dziecko średnio od pięciu lat, uczestniczyła w badaniu obserwacyjnym. 92% objętych badaniem, to jest 168 kobiet przekazywało regularnie informacje o przebiegu leczenia wypełniając kwestionariusze badań. W grupie tych kobiet 47, to jest 28 procent, zaszło w ciążę w ciągu 2 lat od zastosowania leczenia lekami homeopatycznymi. 35 pacjentek (74 procent) szczęśliwie urodziło dzieci, 12 spośród nich (26 procent) poroniło. Wszystkie maluchy poza jednym były zdrowe.

Wyniki obserwacji wskazują, że skuteczność leczenia zależała od wieku kobiet i czasu podejmowania prób poczęcia dziecka. Ciężarnych było więcej wśród młodszych pacjentek. 62 procent kobiet, które starały się zajść w ciążę krócej niż od 3 lat doczekało się potomstwa, podczas gdy w grupie kobiet starających się o dziecko przez minimum 5 lat tylko 15 procent doczekało się swojego dziecka.

1. Bergmann J., Luft B., Boehmann S., Runnebaum B., Gerhard I., The efficacy of the complex medication Phyto-Hypophyson® L in female, hormone-related sterility, „Forsch Komplementarmed Klass Nathurlheikd” (2000) 7:190-199.
2. Gerhard I, Wallis E., Individualized homeopathic therapy for male infertility, „Homeopathy” (2002) 91, 133-144.
3. Gerhard I., Keller C. and Monga B., Homeopathic treatment in female infertility, in: „Gerhard I. Experiential healing” (1995).