Podczas Walnego Zebrania Członków PTHK w dniu 26 listopada 2011 r. powołany został nowy skład Zarządu PTHK

Prezes Zarządu – lek. med. Ewa Wojciechowska
Kontakt: ewa.wojciechowska@pthk.pl

Sekretarz Generalny – Skarbnik– lek. med. Robert Księżopolski
Kontakt: robertksi@gmail.com

Vice Prezes ds. szkoleń – lek. med. Alina Małmyszko-Czapkowicz
Kontakt: alina.czapkowicz@pthk.pl

Vice Prezes ds. współpracy z CEDH – lek. med. Adam Szafiński
Kontakt: adam.szafinski@pthk.pl

Vice Prezes ds. farmaceutycznych – mgr farm. Magdalena Wojciechowska
Kontakt: mwapteka@neostrada.pl

Członek Zarządu – lek. med. Barbara Leszczyńska
Kontakt: barbara.leszczynska@pthk.pl