Tradycyjna medycyna chińska (TCM): nowe porozumienie z władzami chińskimi.


24 czerwca 2011 r. Europejski Dyrektoriat Jakości Leków (EQDM) podpisał trójstronne Memorandum Porozumienia z chińskim Państwowym Urzędem ds Tradycyjnej Chińskiej Medycyny (SATCM) oraz Naczelnym Narodowym Instytutem Kontroli Jakości Tradycyjnej Chińskiej Medycyny (NKITCM). SATCM jest państwową agendą chińskiego Ministerstwa Zdrowia, odpowiadającą za rozwój TCM oraz medycyn etnicznych. NKI-TCM to naczelny chiński instytut badawczy, ufundowany z pełnym wsparciem SATCM. Memorandum to wyznacza podstawę, na bazie której strony zapewnią sobie wzajemną pomoc i wymianę informacji w zakresie opracowania standardów jakości dla leków ziołowych TCM.
W myśl uzgodnień memorandum strony zobowiązują do wzmocnienia założeń wysokich standardów jakości TCM w Europie, na rzecz ochrony bezpieczeństwa pacjentów oraz dalszej modernizacji TCM, umożliwiającej pacjentom korzystanie z profilaktycznych i terapeutycznych efektów tradycyjnej chińskiej medycyny.
Po statusie obserwatora przy Komisji Farmakopei Europejskiej, przyznanym chińskiej Państwowej Agencji Żywności i Leków (SFDA) oraz memorandum podpisanym między EDQM a chińskimi Narodowymi Instytutami Kontroli Żywności i Leków (NIFDC) w r. 2010, jest to kolejny krok na rzecz zapewnienia odpowiednich standardów jakości dla TCM, która jest coraz częściej stosowana przez pacjentów w Europie.

EDQM jest wiodącą organizacją ochrony zdrowa publicznego poprzez umożliwianie rozwoju, wspieranie wdrożeń i monitorowanie stosowania standardów jakości dla bezpiecznych leków i bezpiecznego ich użycia. Nasze standardy są uznawane za wzorcowe w nauce całego świata. Komisja Farmakopei Europejskiej*. Ma moc prawnie wiążącą dla europejskich państwa członkowskich, podobnie jak Europejski Dyrektoriat Jakości Leków, który opracowuje zalecenia i standardy w dziedzinach transfuzji krwi, transplantacji organów oraz kwestii ochrony zdrowia konsumentów.

* W Komisji Farmakopei Europejskiej zasiada obecnie 37 państw: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz Unia Europejska i 23 obserwatorów: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO); 6 państw członkowskich Rady Europy: Albania, Armenia, Federacja Rosyjska, Gruzja, Mołdawia i Ukraina; 16 państw spoza Europy: Algieria, Argentyna, Australia, Białoruś, Brazylia, Chiny, Izrael, Kanada, Kazachstan. Madagaskar, Malezja, Maroko, Senegal, Stany Zjednoczone, Syria, Tunezja.