Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Pan Grzegorz Cessak po raz kolejny przypoimna i potwierdza status prawny leków homeopatycznych. Komunikat ten ma związek z pojawiającymi sie doniesieniami o próbach podważenia ww. statusu i zdyskredytowania leków homeopatycznych.

Treść komunikatu:

Komunikat Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych