W artykule “Bioterapeutyki w leczeniu dzieci” autor omawia bioterapeutyki mające zastosowanie w pediatrii. Artykuł otwierają opisy spektakularnego wyleczenia  trójki małych pacjentów z trzech różnych schorzeń przy pomocy środków z tej grupy. Dalej dr Popowski przedstawia obraz kiniczny pięciu podstawowych leków praz przypadki chorobowe, w których znajdują one zastosowanie. Na koniec dowiemy się co znaczy leczenie sekwencyjne.

Ten i inne artykuł znajdziecie Państwo w czasopismie “Homeopatia Polska” nr 68 (2/2008).

Zapraszamy do zakupu:

Jeden numer – 25,00 zł. Dla członków PTHK cena wynosi 20,00 zł!