Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej
zaprasza do udziału w seminarium naukowo-szkoleniowym VIP

Seminarium VIP poświęcone jest przedstawieniu praktycznego stosowania leków homeopatycznych w terapii wybranych chorób i schorzeń. Podczas szkolenia prezentowane są aspekty praktyczne indywidualnego doboru leków homeopatycznych oraz ich zastosowanie w konkretnych przypadkach chorobowych. Seminarium jest wzbogacone o prezentację i konsultację przypadków klinicznych z własnej praktyki zarówno wykładowców, jak i uczestników szkolenia.

Seminarium VIP jest przeznaczone dla lekarzy zaawansowanych w praktyce homeopatycznej – absolwentów kursów CEDH oraz szkolenia PRIMUS. Prowadzącymi szkolenie są doświadczeni lekarze z wieloletnią i bogatą praktyką w homeopatii.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
– dalsze kształcenie i doskonalenie umiejętności leczenia lekami homeopatycznymi;
– poznanie schematów terapeutycznych leczenia homeopatycznego w konkretnych chorobach i
schorzeniach;
– poznanie zasad i konkretnych przypadków doboru leków homeopatycznych w wybranych chorobach;
– możliwość prezentacji i konsultacji z innymi uczestnikami spotkania własnych przypadków;
– możliwość dyskusji z innymi lekarzami stosującymi w swej praktyce leki homeopatyczne;
– poznanie konkretnych leków homeopatycznych i możliwości ich zastosowania.

Tematyka poszczególnych spotkań:

Data
Miasto
Wykładowca
Temat
19 marca
Poznań
Dr A. Słowińska
Możliwość zastosowania leków homeopatycznych w leczeniu przewlekłych zakażeń układu moczowego
2 kwietnia
Kraków
Dr J. Gzik
Możliwość zastosowania leków homeopatycznych w leczeniu chorób zakaźnych wieku dziecięcego
9 kwietnia
Wrocław
Dr R. Kaszyca – Ragus
Możliwość zastosowania leków homeopatycznych w leczeniu wybranych problemów zdrowia kobiety
16 kwietnia
Rzeszów
Dr A. Słowińska
Możliwość zastosowania leków homeopatycznych w leczeniu przewlekłych zakażeń układu moczowego
16 kwietnia
Gdańsk
Dr J. Gzik
Możliwość zastosowania leków homeopatycznych w leczeniu chorób zakaźnych wieku dziecięcego
16 kwietnia
Warszawa
Dr U. Nowotny
Zastosowanie leków homeopatycznych w chorobach skóry
4 czerwca
Łódź
Dr J. Gzik
Możliwość zastosowania leków homeopatycznych w leczeniu chorób zakaźnych wieku dziecięcego

Więcej szczegółów oraz zapisy na seminarium prowadzi biuro PTHK:
telefon (22) 827-87-32 w godz. 10-16