Izba Gospodarcza “Farmacja Polska”, wystąpiła do UOKiK z wnioskiem o wszczęcie postępowania w stosunku do Naczelnej Rady Lekarskiej

Wniosek ten zawierał tezy następujące:

– Samorząd Lekarski nadużywa pozycji dominującej,
– ogranicza lekarzom dostęp do rynku świadczenia usług medycznych,
– ogranicza pacjentom dostęp do produktów leczniczych sprzedawanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obrót którymi jest regulowany przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Do zawiadomienia załączone zostały opinie autorytetów prawniczych, uznające działania Naczelnej Rady Lekarskiej za sprzeczne z ustawą o Izbach Lekarskich. Negatywnie o działaniach samorządu lekarzy w kwestii homeopatii wypowiadał się także Minister Zdrowia.

UOKiK zdecydował się rozpocząć procedury prawne i wyjaśnić powyższe zarzuty, o czym poinformowano wczoraj dziennikarzy na konferencji prasowej w NRL.

Miejmy nadzieję, że wnioski jakie wynikną z tego postępowania będą korzystne dla środowiska homeopatycznego, lekarz będzie mógł ordynować i wypisywać leki homeopatyczne a pacjent wybierać taki sposób leczenia, nie będąc narażonym na szykany i pomówienia.