W czerwcu 2010 roku rząd Wielkiej Brytanii ustosunkował się do raportu Komitetu Nauki i Technologii Izby Gmin pt.: „Homeopatia”. Rząd potwierdził ponownie, że homeopatia należy do Narodowego Systemu Ochrony Zdrowia (National Health System – NHS), w którym najlepsze efekty osiągają lekarze włączający terapię homeopatyczną do procesu leczenia. Stanowisko rządu Wielkiej Brytanii jasno stwierdza, iż to lekarze, w przeciwieństwie do Parlamentu, są osobami, które powinny podejmować decyzję jaka terapia jest odpowiednia dla ich pacjentów – włączając w to medycynę alternatywną i komplementarną, w tym homeopatię.
Dr Sara Eames, przewodnicząca Faculty of Homeopathy w Wielkiej Brytanii, oświadczyła: „Jako lekarz stosujący leczenie homeopatyczne w ramach NHS wiem, że homeopatia jest ważną częścią naszej służby zdrowia, pomagającą rocznie dziesiątkom tysięcy pacjentów, dla których w większości leczenie konwencjonalne było niewystarczające. Cieszę się, że rząd przyznał, że homeopatia ma swoje miejsce w NHS”.

„Jestem zadowolona widząc, że odpowiedź rządu bierze pod uwagę prawo pacjentów do podejmowania decyzji odnośnie opieki zdrowotnej na podstawie rzetelnej informacji” zauważyła Cristal Summer, przewodnicząca Brytyjskiego Stowarzyszenia Homeopatycznego (British Homeopathic Association). „Opowiedź [rządu] jasno precyzuje, że wybór ten, uwzględniający również medycynę komplementarną, jest bardziej szczegółowy, co spotkało się z życzliwym przyjęciem przez wszystkich obecnych i przyszłych pacjentów w Wielkiej Brytanii.