26 czerwca 2010 roku rząd Wielkiej Brytanii ustosunkował się do raportu Komitetu Nauki i Technologii Izby Gmin pt.: „Homeopatia”. Rząd potwierdził ponownie, że homeopatia należy do Narodowego Systemu Ochrony Zdrowia (National HealthCare System – NHS), w którym najlepsze efekty osiągają lekarze włączający terapię homeopatyczną do procesu leczenia. Stanowisko rządu Wielkiej Brytanii jasno stwierdza, iż to lekarze, w przeciwieństwie do komisji Izby Gmin, są osobami, które powinny podejmować decyzje jaka terapia jest odpowiednia dla ich pacjentów – włączając w to medycynę alternatywną i komplementarną, w tym homeopatię.

Dr Sara Eames, przewodnicząca Faculty of Homeopathy w Wielkiej Brytanii, oświadczyła: „Jako lekarz stosujący leczenie homeopatyczne w ramach NHS wiem, że homeopatia jest ważną częścią naszej służby zdrowia, która pomaga rocznie dziesiątkom tysięcy pacjentów, dla których w większości leczenie konwencjonalne było niewystarczające. Cieszę się, że rząd, w przeciwieństwie do raportu Komisji Nauki i Technologii, przyznał, że homeopatia ma swoje miejsce w NHS.

„Jestem zadowolony widząc, że odpowiedź rządu bierze pod uwagę prawo pacjentów do podejmowania decyzji odnośnie służby zdrowia na podstawie rzetelnej informacji” zauważyła Cristal Summer, przewodnicząca Brytyjskiego Stowarzyszenia Homeopatycznego (British Homeopathic Association). „Opowiedź [rządu] jasno precyzuje, że ten wybór, który zawiera również medycynę komplementarną, jest bardziej szczegółowy, co spotkało się z życzliwym przyjęciem przez wszystkich obecnych i przyszłych pacjentów w Wielkiej Brytanii.