W trakcie odbywającego się w Paryżu w dniach 21-22 styczna 2010 roku zebrania Rady Programowej CEDH dokonano prezentacji sytuacji homeopatii klinicznej na świecie. Poniżej przedstawiamy krótkie informacje z różnych krajów zebrane podczas posiedzenia okrągłego stołu.


Węgry

Najważniejszym elementem uznania ze strony środowiska akademickiego jest osiągnięcie dyplomu uniwersyteckiego z homeopatii nadanego przez Uniwersytet w Peczu w ramach istniejącej tam szkoły medycyny naturalnej.
Kandydaci zdają egzamin z homeopatii do wyboru: drogą klasyczną ,którą wybrało tylko 6 osób dotyczący wiedzy o „Repertorium” i „Organonie” oraz droga kliniczną, którą wybrało 127 osób, z których każdy był absolwentem CEDH.
Trwają też szkolenia trzeciego stopnia CEDH – Expertise i tzw. „Spotkania klubowe FMC”.

USA

CEDH istnieje tam od 5 lat. W tym czasie doszło do prawdziwej eksplozji zainteresowania kursami homeopatii klinicznej wśród lekarzy. W kursach wstępnych-inicjacyjnych wzięło udział 670 lekarzy, każde szkolenie CEDH jest nagradzane punktami edukacyjnymi. Za kursy lekarze otrzymują punkty akredytacyjne, co nie byłoby możliwe bez istnienia organizacji szkoleniowej jaką jest CEDH. Problemem w tym kraju jest dalsze rozwijanie szkoleń podyplomowych CEDH oraz rekrutacja nowych wykładowców z odpowiednim doświadczeniem i stażem pracy w homeopatii.
Kursy CEDH są organizowane w 5 miastach, m.in. w Filadelfii, Chicago i Nowym Jorku. Grupa wykładowców CEDH liczy 15 osób, w tym znany ze swoich wykładów na konferencji PTHK w Polsce prof. R.Charles Dumont z Chicago .
Działa aktywnie forum internetowe dla lekarzy po kursach CEDH, które jest oblegane przez słuchaczy i wymaga wiele pracy wykładowców związanej z odpowiedziami na zadawane pytania.
Leki homeopatyczne są dostępne w USA bez recepty, ale są zarejestrowane przez FDA jako leki, a nie suplementy diety. Homeopatia kliniczna jest w tej chwili w USA dziedzina , która rozwija się bardzo dynamicznie . Wkrótce zostanie też zawiązane Stowarzyszenie Lekarzy Homeopatii Klinicznej.

Republika Czeska

Obecnie kursy CEDH odbywają się tutaj w 2 miastach: Praga i Brno.
Aktywnie działa Stowarzyszenie Homeopatii Klinicznej. Odbywają się szkolenia typu wstępnego-odkrycie homeopatii w 3 miastach gromadzące po 100 uczestników z przyznanymi punktami edukacyjnymi.
Ukazuje się seria artykułów o homeopatii w Biuletynie dla Lekarzy Ogólnych.

Hiszpania

Tradycyjnie nauczanie homeopatii klinicznej wśród lekarzy i farmaceutów jest dobrze zorganizowane we współpracy zarówno z Ministerstwem Zdrowia, uniwersytetami jak i organami samorządu lekarskiego. Lekarze otrzymują za szkolenia punkty edukacyjne.

Słowacja

Niedawno powstało stowarzyszenie homeopatii klinicznej ,które rozpoczyna swoją działalność wśród lekarzy absolwentów CEDH na nowo, po przejściowym okresie trudności organizacyjnych CEDH.

Bułgaria

Tradycyjnie mocno zakorzenione środowisko lekarzy i farmaceutów homeopatii klinicznej utrzymuje stałe zainteresowania kursami CEDH , rozwija się dalsza współpraca z samorządem lekarskim i ministerstwem zdrowia oraz ośrodkami uniwersyteckimi. Organizowane są konferencje naukowe gromadzące wielu lekarzy. Wydawane są regularnie czasopisma i książki dotyczące homeopatii klinicznej. Ze strony CEDH wystosowano prośbę o wysyłanie na bieżąco informacji o prowadzonych w poszczególnych krajach szkoleniach i konferencjach naukowych, a także wzajemną wymianę czasopism i wydawnictw i publikacji , które się tam ukazują .

Podsumowanie

W podsumowaniu okrągłego stołu uznano, że celowa jest większa wymiana międzynarodowa wzajemnych doświadczeń w zakresie propagowania homeopatycznej metody leczenia i szkoleń w tym zakresie , np. uczestniczenie w konferencjach naukowych przedstawicieli z poszczególnych krajów.

Adam Szafiński