Starzejące się społeczeństwo oraz niepewna sytuacja ekonomiczna w USA przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania homeopatią wśród pacjentów – to najnowsze wyniki raportu IBISWolrd.

Ten trend przyczynił się do podwojenia zysków firm farmaceutycznych produkujących leki homeopatyczne w ostatnich latach. W raporcie przeanalizowano okres od 2007 do 2012 r. i stwierdzono, że w ciągu 5 lat udział leków homeopatycznych w USA wzrósł od 1,9% do 2,7%. Autorzy raportu przewidują utrzymanie się tak pozytywnego trendu przez kolejne 5 lat do 2017 r.

Jako przyczynę zwiększenia rozwoju homeopatii w USA podaję się większą świadomość społeczeństwa na temat alternatywnych i naturalnych metod leczenia, ustandaryzowanie procesów wytwarzania leków oraz wprowadzenie licencji dla lekarzy homeopatów.